Punkthus Länghem

På uppdrag av Skanska levererade vi styrsystemet till nya Punkthus i Länghem för Tranemo Bostäder. Som HMI/Scada levererades Web Port med ett PLC-system av fabrikat B&R under. Styrning av värme, ventilation och brand samt inläsning av rumstemperaturgivare ingick i uppdraget.

Projekt:

Punkthus Länghem

ÖS/HMI:

PLC (B&R)

Teknik:

Web Port